Πάσχα με περιοριστικά μέτρα και προαιρετικό self test