Πέρδιος, Γιολίτη και Προδρόμου εμβοίάζονται-Δηλώσεις