Πράσινο διαβατήριο: Τα τρία στάδια και πως θα εφαρμοσθεί