Πρόεδρος Λογιστών Καβάλας | Δεχόμαστε μεγάλη πίεση από τον κόσμο