Σ. Καλεντερίδης – Γ. Καραμπελιάς κ.α.: 200 χρόνια από την Επανάσταση – προοπτικές ελληνικού κράτους