Σάββας Καλεντερίδης, Λάμπρος Καλαρρύτης, Η Τουρκική πρόταση δεν άφηνε περιθώρια διαπραγμάτευσης.