Σε αναμονή ο νεός κανονισμός της Λαϊκής αγοράς Καβάλας