Σε εφαρμογή το μεγάλο σχέδιο εθελούσιας εξόδου της Energean