Σε επανεκκίνηση η οικονομία των Η.Π.Α. – Συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ