Σε κίνδυνο τα κοράλλια της Κύπρου λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας…