Σε τέσσερις φάσεις η επανέναρξη γάμων και δεξιώσεων