Σε τρείς εβδομάδες η κατεδάφιση του πρώτου ορόφου σε επικίνδυνο κτήριο στην Αγίου Μηνά