Σήμερα το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις ενώπιον της Ολομέλειας