Συνάντηση Αντιδημάρχου και Προέδρου ΤΕΕ ΑΜ για την επιτροπή της πολεοδομίας