Συνέχεια επαφών Σκρέκα στην Κρήτη – εκτονώθηκε το κλίμα έντασης