Συνεχίζονται οι διαφωνίες για το νομοσχέδιο των λαϊκών αγορών