Συνεχίζονται τα rapid test,κανένα νέο κρουσα εντός της δομής φιλοξενίας