Σκύλος γίνεται έξαλλος κάθε φορά που έρχεται η αλληλογραφία