Σπεύδουν στα φαρμακεία για να εξασφαλίσουν self tests