Στ. Καραβίδας – Σπ. Πλακούδας: Οι Τούρκοι μας φοβούνται. Στον Ηνίοχο οι ξένοι ένοιωσαν την αξία μας