Στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι μάλλον η επόμενη πράξη στο Κυπριακό