Στην δημοσιότητα το τοπογραφικό της Ακτής Καλαμίτσας