Στην Καβάλα ο Υφυπουργός Παιδείας και Θεησκευμάτων ,στηρίζοντας το ΔΙΠΑΕ Καβάλας