Στις “ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ” το χάσμα επικοινωνίας των φορέων που διαχειρίζονται τη πανδημία