Τα πρώτα δεδομένα για το Εθνικό RESTART του τουρισμού