Τα πρωτόκολλα που θα ισχύουν για γάμους και εκδηλώσεις