Τακτικοί έλεγχοι στα κρεοπωλεία απο την Διεύθυνση Εμπορίου της Π.Ε. Καβάλας