“Τέτοιο παραλιακό μέτωπο δεν θα το έχει οποιαδήποτε άλλη παραλιακή πόλη”