Θεόδωρος Μουριάδης | Την Παρασκευή η συνάντηση με την ΕΤΑΔ για την ακτή της Καλαμίτσας