Θλιβερό ρεκόρ με πάνω από 700 νεκρές θαλάσσιες χελώνες