Την στήριξη των φορέων ζητούν τα Σωματεία των λαϊκών αγορών για το πολυνομοσχέδιο