Τίτλοι τέλους για τη Βουλή, κήρυξε τη διάλυση ενόψει Βουλευτικών