Το “αγκάθι” των διαπραγματεύσεων το πρόστιμο 1 εκατ. επι διοίκηση Σιμιτσή