Το δικαίωμα του Β. Σταθόπουλου να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχος