Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση κατά πολιτικού και γιατρού