Το Sputnik έναν χρόνο μετά μέσα στον φράχτη στις Καστανιές Έβρου