Τον Ιούνιο του 2021 ξεκινάνε οι εργασίες στην Καβάλα για το φυσικό αέριο