Τον Μάιο ξεκινούν οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Καβάλα