Τράπεζες: ”Δεν χρηματοδοτούμε το Κανάλι της Κων/πολης”