Βασίλης Μαρτζούκος: Οι καλύτερες υποψήφιες φρεγάτες. Επιχειρησιακά κριτήρια και αμυντική συνδρομή