Βραζιλία: Πολίτες ζητούν από τον στρατό να υποστηρίξει τον πρόεδρο…