Βρετανία: Πιλοτική εφαρμογή «διαβατηρίου Covid-19» μέχρι τα τέλη Μαΐου…