Βρετανία: Πιθανή η έναρξη ταξιδιών αναψυχής τον Μάιο