Ξεκίνησε το επιδοτούμενο δρομολόγιο στην γραμμή του Πρίνου με ημερομινία λήξης