Ξενοδοχείο “φάντασμα” που ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού καταρρέει στο Κοκκίνη Χάνι