Ξεπεράστηκε το όριο των εφημεριών εντατικολόγων στο ΓΝ Καβάλας