Ζωή Δωροθέα Πανά για επιδημιολογική εικόνα και εισηγήσεις για σχολεία