Άγριος τσακωμός μεταξύ οδηγού λεωφορείου και αλλοδαπού επιβάτη για μια θέση