Ακούστηκε το Χριστός Ανέστη στις εκκλησίες της Κύπρου