Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Αν πάμε στην Χάγη με ανοικτά θέματα κυριαρχίας θα είναι εθνική αυτοκτονία